NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Uchwała Sejmiku w sprawie WORD Toruń

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy działa i Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Już wiemy, że nie warto pisać pism, skarg, wniosków o kontrolę do Marszałków czy Zarządów Województw trzeba pisać do Sejmików Województw i Wojewodów. Te dwa pierwsze organy, w związku z faktem, że w wielu miejscach stanowiska dyrektorów to stanowiska polityczne, są stronnicze i nieobiektywne. Cały czas się uczymy....

01 czerwca 2022