30 czerwca 2023

Chronologia wydarzeń:

1. Nasz członek, egzaminator w MORD Kraków, przez pomyłkę przeprowadza egzamin na kategorię A2 na motocyklu przeznaczonym na kategorię A1. Pojazdy na A2 i na A1 są bardzo podobne, egzaminator przeprowadza sam egzamin bez pomocy personelu technicznego - czyli sam przygotowuje motocykl, sam przestawia pachołki i obsługuje urządzenie do pomiaru prędkości, i sam jedzie w ruchu drogowym za osobą zdającą;

2. Najprawdopodobniej współpracownik naszego członka poinformował o sytuacji przełożonych - tzw. życzliwy kolega;

3. Dyrektor MORD Kraków w dniu 25 listopada 2022 roku wysyła do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie komplet dokumentów w tej sprawie, co stanowi wniosek o unieważnienie egzaminu zakończonego wynikiem pozytywnym;

4. Marszałek Województwa Małopolskiego unieważnianie egzamin zakończony wynikiem pozytywnym

5. I teraz najważniejsze. Nasz członek odwołuje się od unieważnienia egzaminu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, które z kolei uchyla decyzję Marszałka (poniżej treść). Egzaminator walcząc w obronie swojej decyzji, uratował jednocześnie obywatela od utraty prawa jazdy.

Powstaje pytanie: co zrobi Marszałek Województwa Małopolskiego? Czy odpuści? Czy nadal będzie dążył do unieważnienie egzaminu?

Stereotyp obowiązujący w Polsce głosi: źli egzaminatorzy oblewają ludzi?

To w takim razie co powiedzieć o tej sytuacji. Fatalna organizacja pracy w MORD Kraków podczas egzaminów na kategorię A, A2, A1 i AM, a konsekwencje ma ponosić obywatel. Na to nie pozwolimy. Piszemy pisma do Dyrektora MORD w Krakowie o konieczności obecności obsługi technicznej podczas tych egzaminów. Dyrektor pozostaje głuchy na nasze wnioski i prośby. W konsekwencji w dniu 22 maja 2023 roku egzaminator przeprowadzający egzamin na kategorię motocyklową, najprawdopodobniej w związku z faktem, że musi prowadzić pojazd poruszający się za motocyklem, prowadzić egzamin (wydawać polecenia, obserwować zdającego, otoczenie wokół zdającego), obserwować otoczenie wokół prowadzonego pojazdu, wjechał w ruchu drogowym w osobę ubiegającą się o prawo jazdy. Mimo takich wydarzeń egzaminatorzy w MORD Kraków w dalszym ciągu nie mogą liczyć na pomoc personelu technicznego podczas prowadzenia egzaminów na kategorie motocyklowe.

 

Uchylenie unieważnienia pozytywnego egzaminu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD