01 marca 2021

Jak wynika z pisma Państwowej Inspekcji Pracy z 10 listopada 2021 roku (poniżej) Dyrektor WORD Toruniu uniemożliwił utworzenie Rady Pracowników co jest niezgodne z obowiązkiem wynikającym z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.  Z kolei z art. 19 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu konsultacji z którego wynika, że osoba, która uniemożliwia utworzenie Rady Pracowników podlega karze grzywy albo ograniczenia wolności nałożonej w drodze wyroku sądowego. Po zakończonej kontroli przez Okręgowy Inspektora Pracy w Bydgoszczy i stwierdzeniu nieprawidłowości, organ kontrolujący powinien złożyć wniosek o ukaranie do sądu.  Przypuszczamy, że tego nie zrobił stąd też poniższa korespondencja do Pani Marszałek Sejmu oraz Rady Ochrony Pracy.

 

Uniemożliwienie utworzenia Rady Pracowników

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD