05 września 2023

Marszałek Województwa Łódzkiego unieważnia egzamin zakończony wynikiem pozytywnym.

Powód: nieprawidłowości w zaświadczeniu o ukończeniu kursu na prawo jazdy.

Na całe szczęście Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zarówno decyzję Marszałka jak i podtrzymujące ją orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

 

 

 

 

Unieważnienie wyniku pozytywnego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD