30 grudnia 2022

Poniżej prezentujemy pismo otrzymane od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wynagrodzeń egzaminatorów i poprawy sytuacji ekonomicznej Ośrodków egzaminowania.

Panie Przewodniczący dziękujemy za odpowiedź.

 

W kwestii wynagrodzeń egzaminatorów 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD