22 marca 2023

Otrzymaliśmy wnioski pokontrolne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie skierowane do Dyrektora WORD w Tarnobrzegu. To kolejny Ośrodek egzaminowania w województwie podkarpackim, który nie przestrzega art. 27 ust.3 Ustawy o związkach zawodowych. PIP odnosi się również do przyznawania możliwości egzaminowania na poszczególne kategorie i równego traktowania pracowników. Stoimy na stanowisku, że w tym aspekcie koniecznie pracownicy powinni pójść do Sądu pracy. Mamy nadzieję, że uda się do tego namówić naszych członków. Nasze pisma do Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie nieprawidłowości w poszczególnych Ośrodkach zostają w zasadzie bez konkretnej reakcji. Powstaje więc pytanie czy te Ośrodki w województwie podkarpackim są dobrze i właściwie nadzorowane?

 

 

W podkarpackim kolejny word z nieprawidłowściami

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD