05 lipca 2023

Chcieliśmy kontroli w MORD Kraków w związku z wykorzystywaniem monitoringu zewnętrznego do celów nieprzewidzianych przez Kodeks pracy oraz z nieprzestrzeganiem ustawy o ochrony danych osobowych (w tej sprawie będzie niezbędna skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontroli nie było więc piszemy do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Już się nauczyliśmy, że musimy być konsekwentni w działaniu bo wiele urzędów i instytucji liczy na zmęczenie materiału.

 

 

W sprawie braku kontroli w MORD Kraków

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD