12 lipca 2022
Huczało w środowisku, że dyrektor WORD z Torunia wysłał do ośrodków egzaminowania jakąś korespondencję w sprawie oddolnego protestu egzaminatorów. Postanowiliśmy więc na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej uzyskać tę korespondencję (poniżej efekt naszych wniosków).
Powstaje wiele pytań:
1. Dlaczego dyrektor WORD w Toruniu w dniu 7 lipca 2022 roku wysyła do innych Dyrektorów informację o przedłużeniu protestu egzaminatorów w toruńskim ośrodku na dzień 8 lipca 2022 roku?
2. Skąd dyrektor WORD w Toruniu powziął tę informację o przedłużeniu protestu przez egzaminatorów w WORD Toruń?
3. Czy dyrektor WORD w Toruniu wysyłając innym Dyrektorom  swój komunikat do służbowego wykorzystania uważa się za ich przełożonego?
4. Jakie służbowego wykorzystanie miał na myśli dyrektor WORD z Torunia?
5. O co w tym wszystkim chodzi? 
Czytelnikom zostawiamy odpowiedź na te pytania. Ale chyba możemy tę korespondencję zaliczyć do grupy informacji "szok i niedowierzanie".
 

 

W sprawie oddolnego protestu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD