09 lutego 2023

Członkowie naszej Organizacji informują nas, że poszczególni pryncypałowie twierdzą, że przez związki zawodowe zmiana uposażeń egzaminatorów oddala się w czasie. Argumentacja jest taka, że uchwała o wynagrodzeniach musi być konsultowana ze związkiem.

To jest manipulacja. To jest chęć zohydzenia Organizacji pracownikom Ośrodków.

Informujemy, że Organizacja wystąpiła w dniu 21 grudnia 2022 z wnioskiem o konsultacje projektu uchwały do Sejmiku i Zarządu.

Na dzień 9 lutego 2023 roku ani do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność - 80 w WORD, ani do Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność - 80, ani do Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD nie wpłynął żaden projekt, podkreślamy żaden projekt, uchwały o wynagrodzeniach egzaminatorów. Minęło 50 dni od momentu wysłania przez Organizację wniosku o konsultacje a w żadnym województwie nie udało się stworzyć choćby projektu uchwały. A ile udało się stworzyć projektów w tej drugiej sprawie, w sprawie wysokości opłat za egzamin?

Czy Dyrektorzy wystąpili do Zarządów Województw o podjęcie uchwały podnoszącej wynagrodzenia egzaminatorów?

W niektórych województwach sejmiki już zagłosowały o przyjęciu uchwały o podniesieniu stawek za egzamin do maksymalnego możliwego poziomu. W sprawie wynagrodzeń natomiast cisza, jedna wielka cisza. 

Twierdzenie, że kwestia wynagrodzeń stoi w miejscu przez związek to totalne nadużycie.

W sprawie uchwał o wynagrodzeniu egzaminatorów 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD