11 kwietnia 2022

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. w WORD Katowice weszły w życie ostatnie postanowienia porozumień postrajkowych:

 • waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego o wskaźnik inflacji – 5,1%

 • ustalenia jednego miejsca pracy dla egzaminatorów

 

Pragnę wszystkim przypomnieć, że przed strajkiem prowadziliśmy długotrwałe rozmowy, rokowania i mediacje, ale zawsze słyszeliśmy ze strony pracodawcy, że na podwyżki wynagrodzeń WORD-u nie stać. Po strajku okazało się jednak, że na podwyżki wynagrodzeń są pieniądze, jak również są pieniądze na inną działalność WORD-u. Obecnie WORD Katowice przynosi zyski i zgodnie z statutową działalnością, część tych zysków przeznaczana jest na działalność na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W związku z ograniczeniami prawnymi w zakresie możliwości podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego egzaminatorom posiadającym uprawnienie do egzaminowania w zakresie jednej kategorii prawa jazdy, WORD Katowice w porozumieniu z nasza organizacją związkową podwyższył tym egzaminatorom wynagrodzenia w zakresie dodatku zadaniowego. Inni egzaminatorzy oraz wszyscy pozostali pracownicy WORD Katowice uzyskali podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego.

 

W całym kraju egzaminatorzy kandydatów na kierowców uzyskują wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców. W chwili obecnej egzaminatorzy WORD Katowice (z 20 letnim stażem pracy) otrzymują następujące wynagrodzenia miesięczne:

 • egzaminator z uprawnieniami do egzaminowania w zakresie jednej kategorii prawa jazdy z dodatkiem za przyczepy – 5 479 zł. brutto

 • egzaminator z uprawnieniami do egzaminowania w zakresie dwóch kategorii prawa jazdy z dodatkiem za przyczepy – 6204 zł. brutto

 • egzaminator z uprawnieniami do egzaminowania w zakresie trzech kategorii prawa jazdy z dodatkiem za przyczepy - 6930zł. brutto

 • egzaminator z uprawnieniami do egzaminowania w zakresie czterech kategorii prawa jazdy z dodatkiem za przyczepy – 7555 zł. brutto

   

W obecnym stanie prawnym, pracodawca (WORD Katowice) posiada jeszcze możliwości prawne do podwyższenia wynagrodzeń o:

 • 321 zł. brutto egzaminatorom z uprawnieniami do egzaminowania w zakresie jednej kategorii prawa jazdy

 • 716 zł. brutto egzaminatorom z uprawnieniami do egzaminowania w zakresie dwóch kategorii prawa jazdy

 • 1190 zł. brutto egzaminatorom z uprawnieniami do egzaminowania w zakresie trzech kategorii prawa jazdy

 • 1665 zł. brutto egzaminatorom z uprawnieniami do egzaminowania w zakresie czterech kategorii prawa jazdy

 

V-ce przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej

nr 60 NSZZ Solidarność 80

w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego

z siedzibą w Łodzi

Sebastian Białkowski

 

W WORD Katowice wchodzą w życie kolejne postanowienia porozumień postrajkowych

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD