29 grudnia 2023

Z tego dokumentu dowiadujemy się:

1. O nikłości środków przekazywanych na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, gdzie te czasy gdy pan dyrektor przekazywał środki finansowe do klubów sportowych, które nie miały nic wspólnego z BRD;

2. Organizacja nęka WORD Toruń;

3. Organizacja wykracza poza istotę działalności związkowej;

4. Organizacje związkowe nie są powołane do nadzorowania wojewódzkich samorządowych osób prawnych;

Co za bełkot. 

Nie nękamy WORD Toruń tylko wnioskujemy o informację publiczną. O informację publiczną może wnioskować każdy. Nawet Kowalski Jan.

Nie wykraczamy poza istotę działalności związkowej bo przecież wniosek był złożony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej a nie na postawie ustawy o związkach zawodowych.

Nie mamy w działaniu założenia nadzorowania ośrodków egzaminowania.

Może się poszczególnym dyrektorom nasza działalność nie podobać. Rozumiemy to w pełni. Co więcej jak się nie podoba to znaczy, że działamy właściwie. Motywuje nas to nieustawania w wysiłkach. 

 

Wesoła twórczość pryncypała

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD