16 października 2023

W województwie łódzkim inspektorzy od lat występują do dyrektorów ośrodków egzaminowania o wzmożony nadzór nad poszczególnymi egzaminatorami. Po pierwsze egzaminator nadzorujący a tym bardziej dyrektor Ośrodka nie jest upoważniony do takich czynności a po drugie nadzór nie ma podstaw prawnych do takich żądań/próśb.

 

Wielkopolska nie stosuje wzmożonego nadzoru

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD