14 marca 2023

Sekretarz Województwa Pan Smoczyk nie raz informował nas, że konsekwencje wobec Dyrektora będą wyciągane w momencie gdy organy państwowe stwierdzą nieprawidłowości w działaniach pryncypała z Word Toruń. O to ich lista:

1. Śledztwo prokuratorskie w sprawie przekroczenia uprawnień

2. 4 kontrole PIP – zakończone stwierdzeniem nieprawidłowości (dyskryminacja pracowników ze względu na wysokość etatu - ubezpieczenie, niewypłacanie diet za podróże służbowe, naruszenie doby pracowniczej, niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, naruszenie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych)
3. 3 wnioski PIP o ukaranie do sądu rejonowego w Toruniu związane z kontrolami PIP

4. 1 prawomocny wyrok Sąd Rejonowego II Wydziału Karnego sygn. akt II W 338/21, w którym sąd uznał Marka Staszczyka winnym za niepowołanie rady pracowników

5. 5 wyroków WSA w Bydgoszczy w sprawie nieudostępnienia informacji publicznej (pieniądze wypłacone pracownikom wskutek kontroli PIP, procedura zakupu samochodu służbowego, wydatki na sport i ośrodek w Górznie, wydatki w związku z kontrolą niepełnosprawnych, rozstrzygnięcia sądowe w sądzie pracy)

6. 4 grzywny WSA w Bydgoszczy – za nieprzesłanie skarg na bezczynność organu do WSA Bydgoszcz

7. 2 decyzje UODO – stwierdzenie naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

8. 5 decyzji SKO – w sprawie nieudostępnienia informacji publicznej (2 decyzje w sprawie 13-tki zastępcy dyrektora, BRD 2016, samochód służbowy – czy do celów prywatnych – umowa)

9. 1 wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu – w sprawie odszkodowania za wydanie bezprawnego zarządzenia wewnętrznego uniemożliwiającego podstawianie do egzaminów pojazdów OSK z reklamami ośrodka

10. 2 skargi uznane przez Urząd Marszałkowski za zasadne (Z-ca Dyrektora egzaminatorem nadzorującym, bezprawne wydanie zaświadczenia egzaminatorowi o ukończeniu warsztatów dla egzaminatorów)

11. 1 kontrola policji w sprawie samochodu ciężarowego – zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

I co Panie Sekretarzu? Faktycznie odwołujecie Pana Dyrektora. Ale tylko po to by go po chwili znowu zatrudnić na tym samym stanowisku. Co więcej dajecie 200% wynagrodzenia chyba w nagrodę za powyższe nieprawidłowości. Śmiecie się w twarz związkowi ale nie tylko jemu, również  całemu społeczeństwu. Wychodzicie z założenia, że Wam wolno wszystko. Zatrudniacie i wydajecie zgodę na urlop w pierwszych dniach pracy. Czy zorganizowaliście konkurs na nowego Dyrektora? Powiedzieć że śmiejcie się w twarz to chyba za mało powiedzieć. Wy podejmujecie takie decyzje i rechoczecie w zaciszach gabinetów. Zgodnie z zasadą władzy wolno więcej. Mamy nadzieję że wyborcy Was rozliczą odpowiednio.

 

https://bydgoszcz.tvp.pl/68471319/powrot-do-pracy-bylego-dyrektora-word-w-toruniu?fbclid=IwAR1sxPQMmwaachJ9RmzYnVk6sG9g7hqCJqwYpmxO26dZLAJzF-lbR9N_zRM

Władzy wolno wszystko?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD