NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Dołącz do nas

Informacja publiczna o ośrodku

WORD Włocławek
ul. Zielna 2/4
87-806 Włocławek

17 marca 2021
Nie rozumiemy dlaczego w liczbie kadry kierowniczej nie zostało uwzględnione
17 marca 2021
Jaki wniosek taka odpowiedź.

Powrot

Prawo pracy

Egzaminowanie