28 października 2022

W WORD Zamość o kilku lat egzaminatorzy mają umowy na czas określony w niepełnym wymiarze czasu.

Dyrektor w podpisuje z nimi aneksy na różne okresy w celu uzyskania pełnego wymiaru czasu.

Na przykład egzaminator ma umowę na 3/4 etatu i otrzymuje aneks na 1/4 na dwa miesiące.

W efekcie egzaminatorzy pracują zawsze na cały etat ale są pod tym względem całkowicie zależni od Dyrektora.

Oczywiście wszystko odbywa się za porozumieniem stron.

W związku z powyższym wystosowaliśmy pismo do Pana Dyrektora (poniżej). Tak być nie może przecież.

Liczymy, że Pan Dyrektor podejmie jedyną słuszną decyzję.

 

Wniosek do Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD