29 sierpnia 2022

Dyrektor i egzaminator nadzorujący z WORD Bielsko - Biała zapewniają w mediach, że robią wszystko dla kandydatów na kierowców zdających egzamin w ich Ośrodku. Po czym:

1. Dyrektor występuje do Marszałka Województwa z 4 wnioskami o unieważnienie egzaminów zakończonych wynikiem pozytywnym. Na tę chwilę Marszałek unieważnił 2 z nich. W przypadku jednego z nich, w związku ze skargą egzaminatora, który ten egzamin przeprowadził, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję o unieważnieniu. Wynika z tego, że egzaminator broni obywatele przed niesprawiedliwą decyzją Marszałka Województwa. A podobno to egzaminatorzy są tacy straszni......

2. Nie odbywa się egzamin teoretyczny bo nie miał kto go przeprowadzić. Brak egzaminatorów posiadających uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów na kategorię C. 

Poniżej wniosek do Dyrektora wraz z wypowiedziami egzaminatora nadzorującego zamieszczonymi na Facebooku.

e

Wniosek do Pana Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD