27 kwietnia 2022

Państwowa Inspekcja Pracy pismem z 22 kwietnia 2022 roku zawiadomiła Pana Kamila Stępnia, że skierowała do Sądu Rejonowego w Tarnowie wniosek o ukaranie Dyrektora MORD Tarnów, pod zarzutem popełnienia wykroczenia z art. 281 § 1 pkt. 3 Kodeksu Pracy tj. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Wynika z tego, że inspekcja pracy dostrzegła nieprawidłowości w rozwiązaniu umowy z naszym członkiem reprezentującym Organizację wobec pracodawcy. Problem jest w tym, że Dyrektor podejmując decyzję wie, że będzie płacił odszkodowanie Kamilowi Stępniowi ze środków publicznych a nie ze swoich. A przecież państwowe się łatwo wydaje. Będzie skarga do Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

 

 

Wniosek do sądu o ukaranie Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD