27 listopada 2021

Ustawa o dostępie do informacji publicznej to jedna z podstaw naszej działalności. Dzięki temu aktowi prawnemu udało się nam pozyskać wiele ważnych informacji, które potem mogliśmy wykorzystać w naszej działalności związkowej. Wysłaliśmy do Dyrektora WORD w Toruniu kolejny nieskomplikowany wniosek o informację publiczną. Odpowiedź nie powinna stworzyć kłopotów. Trzeba tylko wskazać czy 13 pensja była pobierana przez Dyrektora w latach 2016-2021 i jeśli tak to w jakiej wysokości. Mając jednak w pamięci decyzję Dyrektora WORD o odmowie udzielenia informacji publicznej dotyczącej 13 pensji Zastępcy Dyrektora WORD w Toruniu, nie spodziewamy się niczego wielkiego. Nasuwa się jednak jedno pytanie: dlaczego informacja nie została udzielona? Jeśli nie było 13 pensji wystarczy napisać, że nie było i sprawy nie ma. No tak, gorzej jak się by okazało, że 13 pensje były bo kryzys finansowy w ośrodkach, bo covid-19. Zrobimy wszystko żeby te informacje publiczne uzyskać. Pracownicy, opinia publiczna, Minister Infrastruktury, Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność -80 w WORD ma prawo wiedzieć co się dzieje ze środkami publicznymi w WORD Toruń.

 

 

 

Wniosek o informację publiczną

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD