14 marca 2022

W związku z pismem uzyskanym od Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy, z którego wynika, że Dyrektor WORD w Toruniu dopuścił się nieprzestrzegania przepisów dotyczących osób niepełnosprawnych, występujemy do Dyrektor WORD w Toruniu z wnioskiem o informację publiczną. 

 

Wniosek o informację publiczną

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD