NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Wniosek o kontrolę

W związku z treścią pisma Państwowej Inspekcji Pracy z Bydgoszczy z 14 kwietnia 2021 roku wystąpiliśmy do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z następującym pismem.

 

20 kwietnia 2021