27 stycznia 2022

W związku z faktem, że Dyrektor WORD Krosno nie ustalił podziału środków na wynagrodzenia (od 1 stycznia 2022 roku pracownicy WORD Krosno otrzymali 300 złotych brutto podwyżki) z naszą Organizacją wystosowaliśmy skargę i wniosek do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Naszym zdaniem Dyrektor WORD w Krośnie poprzez to działanie nie przestrzega art. 27 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych:

"Regulaminy nagród i premiowania są ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową; dotyczy to również zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych."

 

Wniosek o kontrolę do PIP

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD