NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Wniosek o kontrolę do Sejmiku Województwa

W związku z ostatnim orzeczeniem SKO w Toruniu napisaliśmy skargę do Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz wniosek o kontrolę w WORD Toruń do Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Poniżej wniosek do Sejmiku skarga do Zarządu jest podobniej treści.

 

11 kwietnia 2022