03 lipca 2024

Liczymy, że Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego przeprowadzi kontrolę w tym tygodniu. 

W odwodzie zostaje nam jeszcze kontrola poselska. 

Nie chcemy wnioskować o zawieszenie egzaminów.

Nie chcemy wnioskować o unieważnienie tych wszystkich egzaminów, bo przecież są tam i pozytywne i negatywne.

Ale postawa wobec naszego członka, który zgłasza te nieprawidłowości jest nieakceptowalna. Dla nas to jest mobbing w czystej postaci. Wskazują na to kary porządkowe, które są nakładane na naszego członka dziwnym trafem zbiegają się one w czasie z uwagami co do organizacji pracy w WORD Elbląg.

P.S.  W piśmie jest błąd. Oczywiście chodzi o zadanie nr 6 a nie o zadanie nr 3.

Wszystkie instytucje poinformowaliśmy o tym błędzie pisarskim.

 

Wniosek o kontrolę w WORD Elbląg!!!

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD