30 listopada 2020

W związku z utrudnionym dostępem do informacji publicznej uznaliśmy za stosowne poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu o nieprawidłowościach w WORD Opole i wnioskowanie o przeprowadzenie kontroli w tym zakładzie. Mamy nadzieję Państwowa Inspekcja Pracy podejmie działania bez zbędnej zwłoki.

 

Wniosek o kontrolę w WORD Opole

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD