18 lutego 2022

Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego (jak każdego inny) sprawując nadzór administracyjny jest odpowiedzialny za działania podmiotu nadzorowanego, tj. WORD w Toruniu. W związku z tym piszemy kolejny wniosek o kontrolę w WORD Toruń.

 

Wniosek o kontrolę w WORD Toruń

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD