07 grudnia 2022

Żyjemy nadzieją, że na mediacjach pojawi się Dyrektor WORD Rzeszów (na rokowaniach reprezentował go Kierownik Oddziału Technicznego).

Po obejrzeniu wystąpienia Dyrektora na Sejmiku Województwa doszliśmy do wniosku, że nie przez przypadek został Prezesem Krajowego Stowarzyszenie Dyrektorów WORD. Zaszczytem dla nas byłaby możliwość wymiany poglądów podczas mediacji. 

 

 

Wniosek o mediatora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD