12 listopada 2021

Nauczeni doświadczeniem oraz mając świadomość zasad funkcjonowania poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Pracy wystosowaliśmy do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie wniosek o objęcie nadzorem kontrolę w MORD Kraków. Daje to zdecydowanie większą gwarancję obiektywności i rzetelności inspektorów przeprowadzających kontrolę.

 

Wniosek o objęcie nadzorem kontroli w MORD Kraków

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD