NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Wniosek o objęcie nadzorem kontroli w MORD Kraków

Nauczeni doświadczeniem oraz mając świadomość zasad funkcjonowania poszczególnych Okręgowych Inspektoratów Pracy wystosowaliśmy do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie wniosek o objęcie nadzorem kontrolę w MORD Kraków. Daje to zdecydowanie większą gwarancję obiektywności i rzetelności inspektorów przeprowadzających kontrolę.

 

12 listopada 2021