31 maja 2022

Związek zawodowy Solidarność 80 nie czeka z założonymi rękami na zmiany w systemie egzaminowania kierowców. Wykorzystujemy dostępne środki prawne (dostępne dla wszystkich organizacji pozarządowych) w walce z patologiami w systemie egzaminowania kierowców. Chyba inaczej tego nie można nazwać jak patologia, jeżeli dyrektorzy WORD-ów jako prywatne osoby zawiązują stowarzyszenie i później wykorzystując zajmowane stanowisko w WORD-dzie, decydują o opłaceniu składki członkowskiej przez WORD za siebie, jako prywatną osobę. Egzaminatorzy, instruktorzy, każdy ma prawo do zrzeszania się, ale my płacimy składki członkowskie z własnej kieszeni.

 

Załącznik nr 1:

 

http://www.ksdword.pl/pliki/statut_KSD_word.pdf

 

 

 

 

 

Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD