27 marca 2021

W związku z przypuszczeniem szkalowania/pomawiania działaczy Organizacji Międzyzakładowej nr 60 NSZZ "Solidarność"-80 w WORD przez niektórych dyrektorów ośrodków egzaminowania, nasz przewodniczący postanowił wystąpić do wszystkich wordów z poniższym pismem. W razie potwierdzenia się naszych przypuszczeń będziemy musieli podjąć odpowiednie kroki prawne.

 

Wniosek o uzyskanie dostępu do danych osobowych

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD