NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Wnioski o komisje antymobbingowe

W związku z informacjami od pracowników postanowiliśmy wystąpić do Dyrektora WORD w Bielsku - Białej z wnioskami o utworzenie komisji mobbingowych. Mamy nadzieję, że Dyrektor nie będzie zwlekał z decyzją, tym bardziej, że zgodnie z obowiązującym prawem ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi. I znowu w głównej roli egzaminator nadzorujący czyli jakby nie patrzeć egzaminator. Lista wykonujących tę funkcję i działających przeciwko egzaminatorom się wydłuża. Przypominamy, że z powodu działań tego nadzorującego Dyrektor WORD w Bielsku - Białej wystąpił z 4 wnioskami o unieważnienie egzaminów zakończonych wynikiem pozytywnym.  

 

05 listopada 2022