05 września 2022

WORD Katowice jest największym ośrodkiem egzaminowania kierowców w Polsce o największych przychodach. Do 2021 r. egzaminatorzy WORD Katowice otrzymywali wynagrodzenia na poziomie minimalnego wynagrodzenia przewidzianego przepisami prawa w zakresie wynagradzania egzaminatorów, przy dużo wyższych wynagrodzeniach w innych WORD-ach w kraju. Takie traktowanie pracowników w WORD Katowice doprowadziło do strajku, który zmusił pracodawce do podwyższenia wynagrodzeń. Obecnie w WORD Katowice zgromadzone są olbrzymie środki finansowe na rachunkach bankowych w kwocie ok. 19 milionów złotych, gdzie piętnaście WORD-ów na czterdzieści trzy w Polsce, nie posiada żadnych środków na lokatach bankowych, a średnia na jeden WORD to 3,5 miliona zł. Obecnie przy tak olbrzymich zgromadzonych środkach finansowych, WORD Katowice zaczął oszczędzać na wynagrodzeniach dla egzaminatorów przez wprowadzenie innowacyjnego na skalę kraju sposobu wypłaty dodatku zadaniowego. Wcześniej egzaminator otrzymywał dodatek zadaniowy w wysokości minimalnego dodat6ku przewidzianego przepisami za przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy odpowiednio do kategorii uprawnień określonych w umowie o pracę, na jakie egzaminator przeprowadzał egzaminy na prawo jazdy w jednym miesiącu. Teraz niektórzy egzaminatorzy dostali propozycje zawarcia porozumienia zmieniającego warunki umowy o pracę i egzaminatorzy którzy podpisali to porozumienie, otrzymują dodatek zadaniowy nie za wszystkie kategorie przeprowadzanych egzaminów w miesiącu, ale jeden dodatek miesięcznie za dwie kategorie, ponieważ egzaminator zgodnie z umową przemiennie przeprowadza egzaminy, część miesiąca na jedną kategorię, a część miesiąca na drugą kategorię. Kolejnym przykładem oszczędności w WORD Katowice na wynagrodzeniach egzaminatorów to ograniczenie miejsc przeprowadzania egzaminów na kategorię D. Kiedyś egzaminy na kategorie D odbywały się w Katowicach, Dąbrowie Górniczej, Bytomiu i Jastrzębiu Zdrój, a obecnie egzaminy odbywają się tylko w Katowicach. Ograniczenie miejsc organizowania egzaminów to już nie tylko oszczędzanie na wynagrodzeniach dla egzaminatorów, gdzie jest działalność dla społeczeństwa. Czy ważniejsze jest gromadzenie pieniądze na rachunkach bankowych?

 

Podstawowe pytanie jakie pojawia się przy tak dużych zgromadzonych środkach finansowych w WORD Katowice, czy konieczne jest oszczędzanie na wynagrodzeniach pracowników. Następne pytanie, czy oszczędzanie na wynagrodzeniach zostało wprowadzone również w zakresie wynagrodzeń kadry kierowniczej? I ostatnie pytanie, dlaczego jednym egzaminatorom zaproponowano zawarcie niekorzystnego porozumienia, a innym tego nie zaproponowano.

 

 

 

 

WORD Katowice - 19 milionów zł. na kontach bankowych, a są wprowadzane oszczędności na wynagrodzeniach egzaminatorów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD