08 maja 2021

Częstochowa, 8 maja 2021 r.

 

 

Dyrektor WORD Katowice Łukasz Drob posuwa się coraz dalej. Do obrony „partyjnych stołków” wykorzystuje „dyrektorskie” związki zawodowe. Dziś o godzinie 14.39 WORD Katowice wysłał pocztą służbową do wszystkich pracowników nieprawdziwe informacje o planach połączenia WORD-ów i związanych z tym wypowiedzeniach warunków pracę i koniecznością ubiegania o zatrudnienie w nowym przedsiębiorstwie(załącznik nr 1). Informacje te zostały przesłane pracownikom w tym samym dniu, w którym pracodawca je otrzymał. Informacje naszego związku albo nie są w ogóle przekazywane pracownikom lub po kilku tygodniach. Po przeczytaniu tych kłamliwych i wprowadzających w błąd informacji, o godzinie 15.30 wysłałem pracodawcy wniosek o przekazanie informacji dla pracowników z prawdziwymi informacjami w celu uspokojenia nastrojów (załącznik 2 i 3). Pomimo, że w telefonicznej rozmowie z pracodawcą informowałem, o powadze sprawy, informacje naszego związku nie zostały przekazane pracownikom. Ale pracodawca potrafił o godzinie 16.57 przesłać inne swoje informacje do pracowników.

 

O celowym wprowadzaniu w błąd pracowników i działania wbrew interesom pracowniczym świadczy dotychczasowa działalność przedstawicieli „dyrektorskich” związków zawodowych. Jedne związki to NSZZ Pracowników WORD Katowice, kierowane są przez Przewodniczącego Waldemara Stankiewicza. Przewodniczący skorzystał niegdyś z przywileju pozostania w pracy po przejściu na emeryturę. Inni pracownicy nie mieli takiej okazji. Teraz działa dla pracodawcy wbrew interesom pracowniczym. Drugie związek zawodowy to Kobiecy Niezależny Związek Zawodowy kierowany przez Przewodniczącą Ewę Gawlik. Niedawno wyszło na jaw, że związek przetwarza dane pracowników bez zgody pracowników w celu zawierania umów ubezpieczenia grupowego. Ja gdy zawierałem ubezpieczenie w dziale kadr WORD Katowice myślałem, że moje dane (też o stanie zdrowia) przetwarza pracodawca. Niestety okazało się, że pracodawca te dane przekazuje nielegalnie związkowi zawodowemu i on jest ubezpieczającym. Czy ubezpieczający zarabia na tym? Sprawdzimy i zawiadomimy odpowiednie organy.

 

To wszystko wyjaśnia dlaczego są związki zawodowe działające wbrew interesom pracowniczym.

 

 

Z poważaniem,

Sebastian Białkowski

V-ce Przewodniczący

Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej nr 60 NSZZ Solidarność 80

w WORD-ach

 

 

WORD Katowice wspólnie z „dyrektorskimi”

związkami okłamują pracowników

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD