23 listopada 2022

Sytuacja chyba nie wymaga komentarza.

Najpierw oficjalnie KSD WORD organizowało szkolenia dla dyrektorów i pracowników. Jak nasza Organizacja zainteresowała się sprawą wydatkowaniem środków publicznych przez WORD-y na te szkolenia KSD WORD przestało je organizować. Powstał inny ciekawy pomysł. Teraz poszczególne Ośrodki organizują szkolenia dla Dyrektorów i pracowników, w trakcie których całkiem przypadkiem odbywają się Walne Zebrania Członków oraz posiedzenia Zarządu KSD WORD. Można sobie poradzić?

WORD Rzeszów a KSD WORD

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD