09 lipca 2021

Otrzymaliśmy pismo z wordowskiego maila i na papierze firmowym od osób do tego nieuprawnionych.

 

 

 

WORD skarży się na proces wyborczy ZSIP 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD