02 maja 2024

Mamy uzasadnienie wyroku, o którym już pisaliśmy.

Uzasadnienie liczy 78 stron. Uznaliśmy, że nie ma sensu umieszczać całości.

Publikujemy najciekawszy fragment.

W telegraficznym skrócie:

1. pryncypał z Torunia to nie WORD.

2. pryncypał z Torunia nie wykazał ,żeby nastąpiły jakiekolwiek skutki opisane w cytowanych orzeczeniach . Nie udowodnił np. , że zmniejszeniu uległa ilość osób przystępujących do egzaminu w WORD w Toruniu . Nie wykazał , żeby WORD nie mógł funkcjonować zgodnie z profilem swojej działalności , czy , że doszło do utraty zaufania potrzebnego do jego prawidłowego funkcjonowania. 

To ostatnie stwierdzenie może mieć niebagatelne znaczenie w drugiej sprawie, w której pozwanym jest pryncypał z Torunia.

Przypominamy pryncypał z Torunia złożył skargę na naszego Przewodniczącego do Marszałka Województwa Łódzkiego, w której stwierdza między innymi, że Banaszkiewicz paraliżuje pracę ośrodków egzaminowania.

Lektura tego uzasadnienia była przyjemnością.
 

 

 

 

 

 

WORD Toruń przeciwko Przewodniczący

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD