08 czerwca 2022

Sad stwierdza bezczynność WORD w Toruniu (po raz drugi). Pisze też coś innego bardzo istotnego w kwestii zarzucania naszemu Przewodniczącemu nękania pracowników instytucji samorządowej i nadużycia prawa do informacji publicznej:

"W przedmiotowej sprawie organ przede wszystkim nie przedstawił dokumentów świadczących o takim sposobie działania Skarżącej, a jedynie opisał wnioski, z którymi miał wcześnie do czynienia (a podkreślić należy, że Sąd rozstrzyga sprawę na podstawie akt sprawy, a nie na podstawie opisów akt sprawy). Już choćby z tych opisów wynika, że wcześniej wnioski nie dotyczyły ani indywidualnych interesów Skarżącej ani nie ma cech seryjności, dotyczyły bowiem: inwestycji WORD, wysokości wynagrodzeń kadry kierowniczej (w różnych formach), kwoty przeznaczonej na zakup pojazdu służbowego, rozstrzygnięć w sporach sądowych z udziałem WORD. Przedmiotowy wniosek nie powiela tych kwestii."

Ten Dyrektor ma niewątpliwą łatwość w zarzucaniu naszemu Przewodniczącemu złych intencji. WSA w Bydgoszczy rozstrzygną sprawę nękania i nadużywania prawa do informacji publicznej.

 

WSA w Bydgoszczy stwierdza bezczynność WORD Toruń

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD