05 lipca 2022

MORD Kraków to kolejny ośrodek egzaminowania, który ma kłopot z udostępnianiem informacji publicznej. Byliśmy zmuszeni napisać kilka skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Dyrektora MORD Kraków. Otrzymaliśmy pierwszy wyrok stwierdzający bezczynność MORD Kraków i czekamy na następne. I powstaje jedno pytanie: czy tak musi być zawsze? czy zawsze musimy wyrywać wszystko? czy nie można normalnie współpracować z organizacją związkową? Widocznie nie można. Widocznie niektórzy dyrektorzy rozumieją tylko ten język, którym komunikują się ze swoimi pracownikami. 

 

 

WSA w Krakowie stwierdza bezczynność Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD