14 lutego 2022

Warto mówić jednym głosem. W MORD Kraków NSZZ Solidarność i NSZZ Solidarność - 80 uzgodniły wspólne stanowisko.

Art. 30 ust 5 Ustawy o związkach zawodowych:

"W sprawach wymagających zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z zakładowymi organizacjami związkowymi organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Sposób ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez wyłonioną do tych spraw wspólną reprezentację związkową określa porozumienie zawarte przez organizacje związkowe.

 

 

Wspólne stanowisko związków z MORD Kraków

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD