29 grudnia 2020

Nasze wniosek o informację publiczną w sprawie wydatków WORD Katowice na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego okazał się być wnioskiem o informację przetworzoną wymagającym wykazania szczególnego interesu publicznego, który będzie przemawiam za udostępnieniem informacji publicznej. Wskazaliśmy szczególny interes publiczny (pismo poniżej). Dla nas jest oczywisty gdyż Dyrektor zarządza finansami publicznymi. Powstaje pytanie czy Dyrektor WORD Katowice uzna nasza argumentację za wystarczającą czy postanowi odrzucić wniosek podejmując stosowną decyzję?

Wtedy pozostaje skarga o bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co oczywiście zrobimy. Gospodarowania publicznymi środkami finansowymi nie może być tajne.

 

Wydatki na BRD w WORD Katowice tajne?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD