12 września 2023
Wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli!!!
1. Filie tworzone w małych miejscowościach przy granicach województw, w których stopień ruchu samochodowego jest nieporównywalnie mniejszy niż w dużych aglomeracjach przyczyniły się do obniżenia standardów egzaminowania i tym samym do poziomy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - powtarzamy to od wielu lat, wiemy to bez konieczności organizowania kontroli.
2. Filie nie pozwalają zachować jednolitych standardów przy ocenie umiejętności zdających i powodują występowanie turystyki egzaminacyjnej - powtarzamy to od wielu lat, wiemy to bez konieczności organizowania kontroli.
3. Patologiczne próby zdawanie po kilka razy tego samego dnia, bo przecież jak się przyjechało do wordu X 400 km to trzeba to zrobić w ciągu jednego dnia - kasa ma się zgadzać, od lat powtarzamy że w ośrodkach egzaminowania słowo kasa jest odmieniane przez wszystkie przypadki.
4. Nie zgadzamy się z wnioskami sugerującymi, że ośrodki żyją z egzaminów poprawkowych i sugestią że egzaminatorom zależy na tym żeby ludzie nie zdawali. To przecież dyrektorzy umożliwiają zdawanie tego samego dnia poprzez otwieranie terminów. Egzaminator nie ma na to wpływu. On tylko ogłasza wynik a osoba decyduje kiedy się zapisuje. Powtórzymy jeszcze raz: egzaminatorów robienie kasy dla Ośrodków nie interesuje, ich interesuje Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego. Organizatorami procesu egzaminowania są dyrektorzy.
 
 

 

Wyniki kontroli NIK w ośrodkach egzaminowania

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD