24 listopada 2023

Przypominamy:

1. Egzaminatorzy z WORD Toruń zgłaszają możliwość popełnienia przestępstwa przez Dyrektora tego Ośrodka;

2. Dwóch egzaminatorów, którzy zawiadomili Prokuraturę, zostaje zwolnionych z pracy. Przyczyna: zgłoszenie przez nich  możliwości popełnienia przestępstwa przez Dyrektora WORD Toruń. Zostają zwolnieni mimo tego, że byli reprezentantami naszej Organizacji, mimo, że byli objęci szczególną ochroną stosunku pracy i mimo iż Organizacja nie wyraziła zgody;

3. Sąd 1 instancji uznał, że nie mogli złożyć zawiadomienia i że ochrona związkowa nie działa;

4. Sąd apelacyjny wydał poniższy wyrok, podtrzymujący wyrok 1 instancji;

5. Prokuratura od 3 lat bada sprawę;

6. Ten wyrok to jest porażka wszystkich związkowców, wszystkich pracowników bo wynika z niego, że pracownik nie może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Z wyroku tego wynika, że pracodawca może wszystko;

7. Diabeł się cieszy a byli pracownicy muszą czekać na sprawiedliwość.

8. Pójdziemy z naszymi członkami do końca. Nawet do Strasburga.

9. Ciągle wierzymy, że do sądu się idzie po sprawiedliwość nie po wyrok. 

Wyrok 1 instancji i 2 instancji to porażka nas wszystkich

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD