28 czerwca 2024

Kolizja na egzaminie. Sąd orzeka, że kierującym był egzaminator przeprowadzający egzamin. 

Powstaje pytanie na jakiej podstawie?

Przecież ustawa o kierujących w:

art. 3 ust. 1 pkt 3 wskazuje: Kierującym pojazdem może być osoba, która " zdaje egzamin państwowy";

art. 25 ust. 1 wskazuje: "podczas jazdy osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem, wobec instruktora stosuje się przepisy dotyczące kierującego pojazdem, w szczególności w zakresie:

1) dokumentów wymaganych do kierowania pojazdem i używania pojazdu;

2) zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

Jeśli ten wyrok się ostanie będzie to miało kolosalne znaczenie dla egzaminatorów i dla egzaminów państwowych.

Jeśli się ten wyrok ostanie się egzaminatorzy będą siedzieli jak na beczce prochu, nie będzie żadnego marginesu błędu. Egzaminator będzie dużo wcześniej przeciwdziałał kolizji w obawie o własne bezpieczeństwo, swoich uprawnień, swojego prawa jazdy itd.

 

Wyrok Sądu nakazowego

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD