26 sierpnia 2022

Zamieszczamy prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu, II Wydział Karny, w sprawie nieprzestrzegania zapisów ustawy z 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. To kolejny przykład "przestrzegania" prawa przez dyrektora WORD w Toruniu.

 

Wyrok w sprawie dyrektora WORD w Toruniu

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD