11 marca 2021

Sekwencja wydarzeń była taka:

- egzaminatorowi z MORD w Krakowie Marszałek Województwa Małopolskiego unieważnia dwa egzaminy

- egzaminator odwołuje się od tych decyzji

- mimo trwania procedur administracyjnych Dyrektor postanawia nałożyć na egzaminatora karę porządkową nagany ze względu na te unieważnienia

- egzaminator odwołuje się od kary porządkowej nagany

- odpowiednio Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny uznały, że nie ma podstaw do unieważnienia egzaminów egzaminatora

- Sąd Rejonowy uchylił karę porządkową nagany nałożoną na egzaminatora

- MORD w Krakowie nie oddaje się (i za pieniądze publiczne) składa apelację

- poniżej wyrok Sądu Okręgowego oddalający apelację MORD w Krakowie, w którym stwierdza się między innymi:

"Wywód prawny Sądu Rejonowego, w zakresie braku podstaw do zastosowania kary porządkowej w stosunku do czynu zarzuconego powodowi, który nie stanowił naruszanie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, zasługuje na pełną aprobatę"

- ten wyrok jest bardzo istotny w kontekście kary nagany nałożonej ostatnio na naszego członka w WORD Krosno

Mamy nadzieję, że w wyniku naszego działania zakończy się ta bezkarność w karaniu i wydawaniu publicznych pieniędzy. Egzaminator z WORD Krosna też walczy, bo walczyć trzeba i nie poddawać się niesprawiedliwej władzy.

 

Wyrok z Krakowa w sprawie kary porządkowej nagany

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD