11 grudnia 2022

Oczywiście powstaje pytanie dlaczego występujemy z drugimi żądaniami?

Odpowiedź jest banalna. Ponieważ w pierwszych żądaniach zapomnieliśmy o podwyżkach dla administracji. Trzeba ten błąd naprawić bo przecież najważniejsze to wygrać referendum (zakładamy oczywiście, że Dyrektor nie uwzględni naszych postulatów).

 

Występujemy z drugimi żądaniami do Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD