28 października 2020
Solidarność 80 wytacza powództwo przeciwko MORD Kraków.
Pierwszy z serii pozwów w drodze do Sądu Rejonowego w Krakowie. Nie ma dla nas innej drogi niż ta.
Inne są mało skuteczne albo nieskuteczne bo Dyrektorzy uważają że wszystko im wolno albo instytucje państwowe przechodzą obok tematu. Pora powiedzieć "sprawdzam" w tych ośrodkach egzaminowania gdzie członkowie organizacji informują nas o nieprzestrzeganie Kodeksu pracy a inne metody poprawy sytuacji okazały się nieskuteczne.

 

Wytaczamy powództwo przeciwko MORD Kraków

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD