09 lipca 2021

Odpowiednie organy państwowe zostaną poinformowane o postępowaniu Dyrektora WORD w Toruniu.

Z serii: nie do wiary 

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD