NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD

KONTAKT Z NAMI

Dołacz do nas

Z serii: nie do wiary 

Odpowiednie organy państwowe zostaną poinformowane o postępowaniu Dyrektora WORD w Toruniu.

09 lipca 2021