18 lipca 2022

Chronologia wydarzeń:

1. Dyrektor WORD w Bielsku - Białej występuje o unieważnienie 4 egzaminów zakończonych wynikiem pozytywnym (na podstawie art. 72 ust 2 pkt. 2) o czym świadczą zawiadomienia o wszczęciu postępowania (poniżej) oraz treści decyzji Marszałka Województwa Śląskiego  o unieważnieniu dwóch z tych egzaminów (poniżej) oraz treść jednego umorzenia postępowania w sprawie unieważnienia egzaminu. Marszałek powołuje się na następujące zapisy z ustawy o kierujących, z których jednoznacznie wynika, że Dyrektor WORD w Bielsku - Białej wnioskował o unieważnienie egzaminów pozytywnych.

Taka podstawa była podawana w pismach.

Art. 67. 1. Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego: 

4) unieważnia egzamin;

 

Art. 72. 1. Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwowy, jeżeli:

 2) był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik

 

Art. 72 2. Marszałek województwa unieważnia egzamin państwowy:

 2) na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

 

2. Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD zapytała Marszałka Województwa Śląskiego o ilość wniosków Dyrektora WORD w Bielsku - Białej  o unieważnienie egzaminów pozytywnych. I otrzymała w dniu 30 czerwca 2022 roku odpowiedź (poniżej), z której wynika, że wpłynęły 4 takie wnioski.

3. Organizacja Międzyzakładowa nr 60 NSZZ Solidarność - 80 w WORD w związku z faktem, że Dyrektor WORD w Bielsku - Białej w wypowiedziach dla mediów wypiera się złożenia wniosków o unieważnienie egzaminów zakończonych wynikiem pozytywnym składa kolejny wniosek do Marszałka o udzielenie informacji publicznej w celu ustalenia kto mija się z prawdą. I w dniu 11 lipca 2022 roku (poniżej) otrzymuje odpowiedź, z której wynika, że te wnioski dyrektorskie to były wnioski o wszczęcie postępowania.

O co tu chodzi?

Marszałek Województwa Śląskiego wszczyna postępowanie o unieważnienie egzaminów pozytywnych na podstawie art. 72 ust 2 pkt. 2 czyli na wniosek Dyrektora, z uzasadnienie decyzji oraz z pisma o umorzeniu postępowania wynika to samo. W momencie gdy sprawą zainteresowały się media sprawa już nie była tak oczywista. Nagle wnioski dyrektorskie o unieważnienie egzaminów stały się wnioskami o wszczęcie postepowania wyjaśniającego. Dlaczego? Naszym zdaniem dlatego, że unieważnienie egzaminów pozytywnych to bardzo poważna sprawa. Zabiera się ludziom prawo jazdy, egzaminatorzy usztywniają się w swoich decyzjach, traci na wizerunku Ośrodek itd. W związku z tym podjęto  próbę rozmydlenia sprawy, zamiecenia jej po dywan. Najprawdopodobniej za tym wszystkim stoi chęć zrobienie "krzywdy" wybranym egzaminatorom bo przecież kilka unieważnień (wg. komórek nadzoru) pozwala na podjęcie postępowania o skreśleniu z listy egzaminatorów.

Czyli: decyzja o wszczęciu postepowania ma złą podstawę prawną.

Teraz czekamy (w teoretycznie inne sprawie) na to jak wyskoczy z kapelusza jakieś zarządzenie, z którego będzie wynikało, że nadzorujący z WORD Bielsko - Biała (tworzący wnioski o unieważnienie tych 4 egzaminów pozytywnych) mógł korzystać z auta służbowego. Wszelkie działania jednak pozostawiają ślad, a mataczenie też jest zabronione.


 

 

Z takich powodów mówimy o patologiach w procesie egzaminowania

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD