14 marca 2023

W związku z faktem, że Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę o zwiększeniu cen za egzaminy uznaliśmy za stosowne upomnieć się o pracowników WORD w Tarnobrzegu. Może Dyrektor tego Ośrodka będzie pierwszym z którym spokojnie dojdziemy do porozumienia?

Żądania skierowane do Dyrektora

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD