17 października 2022

WORD Bielsko - Biała to kolejny WORD, w którym występujemy z żądaniami względem Dyrektora. Tego już chyba nikt nie zatrzyma bo egzaminatorzy już wiedzą, że w niektórych ośrodka się da. A jak wiedzą to pytają dlaczego w naszym nie można takiej sytuacji osiągnąć. A jak już pytają to już dobrze to już tylko krok do działania.

 

Żądania w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD